Biały wywiad – odsłona 2
Data: 27-11-2004 o godz. 17:27:49
Temat: Samorząd


J-23 znowu nadaje. Prowadząc rozpoznanie w kierunku dopłat z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trafiłem na bardzo interesujące (zwłaszcza dla gmin Powiatu Makowskiego i samego starostwa) materiały. W tym roku raczej z nich pożytku nie będzie, ale w przyszłości kto wie.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest (ang. European Regional Development Fund) to podstawowy instrument polityki regionalnej Unii Europejskiej mającym na celu „wyrównywanie podstawowych dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami wspólnoty”. EFRR jest funduszem strukturalnym wspierającym działania w zakresie rozwoju lokalnego, zatrudnienia czy poprawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.

Środki funduszu mogą być przeznaczone na współfinansowanie:

 • inwestycje infrastrukturalne, których celem jest zwiększenie atrakcyjności regionów,
 • działania prorozwojowe w sektorze turystyki,
 • projekty mające na celu ochronę dziedzictwa kulturowego,
 • badania naukowe i rozwój technologiczny skierowane na popieranie wprowadzania nowych technologii oraz innowacji, które przyczyniają się do rozwoju regionalnego,
 • inwestycje oraz projekty doradcze realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • tworzenie i rozwój funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz funduszy typu venture capital.

  W latach 2004-2006 środki EFRR są dostępne dla wszystkich polskich województw.
  W przypadku wątpliwości proponuję w wyszukiwarce GOOGLE wpisać Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

  Powyższa definicja powinna przyczynić się do zauważenia szansy dla bardziej intensywnego rozwoju lokalnej infrastruktury. Jeżeli takiej szansy jeszcze nie widać, proszę spojrzeć na osiągnięcia innych miast, powiatów i gmin w mijającym 2004 roku.

  Tabela zawierająca krótki opis projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach EFRR oraz wykonawcę opublikowana jest na stronach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zainteresowanym mogę wysłać ten dokument pocztą e-mail.

  Mam nadzieję, że tabela zamieszczona na stronach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dostarczy pomysłów naszym włodarzom na skorzystanie z unijnych pieniędzy w 2005 roku.

  J-23  Już tradycyjnie, opisaną sytuację można komentować. • Artykuł jest z Moje miasto Różan
  http://www.rozan.net

  Adres tego artykułu to:
  http://www.rozan.net/modules.php?name=News&file=article&sid=26